Zoos idékultur 2.0

I Pluspartnerskabet mellem 2+1 Idébureau og Zoologisk Have arbejder vi med, hvordan vi kan styrke oplevelser og faciliteter i Zoo gennem mindre og mellemstore projekter udviklet på baggrund af indsigter i vores målgruppers behov og ønsker.

Det er således en ny tilgang til innovation, da man indtil nu i Zoologisk Have i høj grad har fokuseret på innovation i forhold til større anlægsprojekter. I vores arbejde med dette tager vi bl.a. udgangspunkt i læringer fra den idékultur, der allerede er implementeret i Zoo.

Vores målsætninger for projektet er at:

 1. Øge besøgstallene og loyaliteten hos gæsterne, så flere fornyr årskort, besøger haven oftere og lægger flere penge pr. besøg.
 2. Videreudvikling af den eksisterende idékultur fra ver. 1.0 til 2.0
 3. Øge motivationen for at være en del af idékulturen

013

Vi ser en mulighed i Zoos eksisterende idékultur. Idékultur 1.0 inviterer alle medarbejdere til løbende at komme med små som store idéer, der kan forbedre haven som oplevelse og arbejdsplads. Næste skridt er at arbejde med, hvordan vi kan udbrede idékulturen og inddrage flere. Vi skal bevæge os fra at have gæster til også at have deltagere.

 

Fra afsenderorienteret idéudvikling → Til modtagerorienteret og indsigtsbåret idékultur

 

For at kunne udvikle de bedste og mest målrettede løsninger, må vi kende gæsternes problemer, idéer og behov. Zoos medarbejdere skal møde gæsterne på en kvalificeret måde. De skal derfor have adgang til værktøjer og uddannes i, hvordan man får relevante input fra gæsterne, der kan bruges til at udvikle og/eller kvalificere idéer, der både skaber værdi for gæsterne og for Zoo.

I den forbindelse har vi gjort os en række overvejelser omkring, hvordan vi vi skaber en sømløs og ukompliceret videreudvikling og implementering af idékulturen.

 • Zoos medarbejdere skal have tillid til at inddragelse af gæsterne skaber værdi for idékulturen.
 • Vi skal bruge den eksisterende idékulturs visuelle identitet (Bidrager til at skabe et velkendt og trygt univers).
 • Vi skal videreføre den enkle organisering og proces fra nuværende idekultur (Udvikle enkle værktøjer og metoder, der er nemme at gå til).
 • 2+1 skal bag om Zoos medarbejdere, så de kan komme bag om gæsterne (Forstå Zoos medarbejdere – og deres arbejde, hvordan fungerer Zoos idékultur og hvordan er arbejdsgangene? Hvordan og hvornår opstår ideerne?).
 • Hvad har gjort idékultur 1.0 til en succes? (Vi skal undersøge, hvordan dette projekt indlejrer sig i kulturen – sømløst og uden at blive et uproduktivt vedhæng).
 • Vi skal sammen finde ud af, hvilke områder idékultur 2.0 kan bruges på over for gæsterne i Zoo (Temaopdelt f.eks. overordnet ”før besøget” ”ved burene”, ”mellem burene”, “efter besøget” og så finde nogle undertemaer, fx ”spiseoplevelsen”, ”pausen”, ”dyreunger” m.v.).

Vi skal derudover være opmærksomme på, hvordan vi sikrer, at medarbejderne ikke mister følelsen af ejerskab til et projekt, hvis det ikke er dem, der oprindeligt har fået idéen, men derimod en gæst.

 

Vores hypoteser

 1. Medarbejdere har forskellige forudsætninger
 2. Selv de mest enkle værktøjer gør en forskel
 3. Anerkendelse via uddannelse skaber motivation
 4. Feedback fra gæster motiverer
 5. Kan skabe afsæt for yderligere inddragelse af gæster

015

Vores opstartsmøde gav os allerede de første input til, hvad vi skal fokusere på, og hvad der vil fungere bedst i hverdagen i Zoo i forhold til at indhente brugbare input til videreudvikling.

For at få en bedre forståelse af Zoo, medarbejderne, deres arbejdsgange, den eksisterende idékultur – og hvordan den fungerer i praksis – vil næste skridt i processen blive at gennemføre en række interviews, der kan hjælpe 2+1 til at få et godt indblik i dagligdagen i Zoo, hvilket skal hjælpe til at udvikle brugbare værktøjer tilpasset Zoos medarbejdere, som kan implementeres så sømløst som muligt.

Der var i projektgruppen bred enighed om, at vi gerne vil gå hurtigt i test-mode, således at vi hurtigt får udviklet og afprøvet nogle konkrete værktøjer.