Indledende undersøgelser – hverdagen med en idékultur i Zoo

Vi har nu gennem en periode arbejdet med at ”komme ind under huden” på medarbejderne i Zoo. Vores undersøgelser har udover desk research omkring haven bestået af en række interviews med bl.a. vores projektgruppe hos Zoo samt kernemedarbejdere med et indgående kendskab til og erfaringer med idékulturen.

Vi har derudover været rundt i Zoo og kigget på projekter, der er blevet til under idékulturen, ligesom vi har deltaget i VildTorsdag, hvor der uddeles penge til nye projekter.

På denne måde har vi fået indblik i, hvordan idéerne typisk opstår, hvordan de udvikles og bliver fulgt til dørs. Dette har også været med til at pege på, hvornår og hvordan der kan være behov for input fra gæsterne i forhold til idéudvikling og idékvalificering.

img_3977

Vi er på baggrund af dette kommet frem til to kategorier af værktøjer til Zoos medarbejdere i forhold til at indhente input fra Zoos gæster; daglige og periodiske.

De daglige er de værktøjer Zoos medarbejderne i hverdagen kan bruge til at udvikle og kvalificere idéer med fokus på gæsterne.

De periodiske er de værktøjer, der med mellemrum kan trækkes frem, og typisk vil være synlige ude i haven, for at få input i relation til større projekter eller for at få afdækket hvilke gæstebehov, der er aktuelle i forhold til udviklingen af haven og optimeringen af oplevelsen i Zoo.

De daglige og periodiske værktøjer kan derudover opdeles i repræsentative og opsøgende metoder. Vi har derfor arbejdet på at udvikle værktøjer, der kan fungere som repræsentanter for gæsterne i hverdagen og værktøjer, der kan bruges til at henvende sig direkte til gæsterne, når der er tid og ressourcer til dette.

 

Der blev efterfølgende afholdt en intern workshop hos 2+1, hvor vi har arbejdet med udviklingen af en bruttoliste med idéer til både mulige daglige og periodiske værktøjer. Disse skulle efterfølgende kvalificeres af projektgruppen og udvalgte medarbejdere fra Zoo.

intern-vaerktoejs-workshop