Test af værktøjer

Efter vores skitser af de to værktøjer havde taget fysisk form og var blevet distribueret og sat op i Zoologisk Have, indledte vi undersøgelserne af, hvordan disse værktøjsprototyper blev modtaget og assimileret i Zoo.

Værktøjerne lanceres i Zoo
Pixibogen blev delt ud på et internt møde i Zoo, og de 100 trykte eksemplarer blev hurtigt revet væk. Derudover har vi trykt og placeret plakater med illustrationer og en kort beskrivelse af de seks personaer i Zoos interne idérum for at skabe synlighed omkring de nye initiativer. Her skal plakaterne, som et supplement til pixi’en, minde de ansatte om værktøjet og skabe en dialog om, hvorvidt gæsterne indtænkes i de forskellige projekter, der udvikles og præsenteres i idérummet.
PerZOOnaerne skal nu integreres i de ansattes begrebsapparat, hvor værktøjets succes afgøres af de ansattes engagement og løbende brug af metoderne i praksis.

Idéburet har fået en central placering, nær indgangen og nedgangen til den tunnel, der deler Zoologisk Have i to. Den er blevet udsmykket på ydersiden med invitationer og opfordringer til at træde indenfor og deltage. Rundt omkring i Zoo finder den besøgende skilte, der orienterer om initiativet og inviterer til at besøge Idéburet.

IMG_9521 (2)

De første observationer
Vi har op til afslutningen af projektperioden afholdt en første runde af observationer af og interviews med de besøgende. I løbet af nogle timer i det isklare solskinsvejr snakkede vi med en bred skare af gæster: Familier med børn, par uden børn – både med og uden årskort til Zoo. Disse bekræftede udvælgelsen af de personaer, vi har udfoldet i pixibogen.

I idéburet blev der sat klistermærker på kortet over Zoo, hvor gæsterne savnede pauser, kaffe, frugt, is osv. Og vi dykkede ned i den gamle elefants fodertønde, hvor foderet nu er erstattet af røde bolde til afstemning om, hvad folk savner på deres tur rundt i Zoo – behov for lege-, spise- eller rolige zoner?

IMG_9538 (2)

Det blev hurtigt klart, at de besøgende meget gerne vil inddrages i Zoo idéudvilkingsprocesser. De er meget interesserede i at få et ”say” og en grad af medbestemmelse i Zoo. Vores interviews og observationer viste ligeledes, at folk gerne vil inviteres ind i idéburet af en medarbejder i Zoo, der også kan fortælle om baggrunden for idéburet og hjælpe dem med at reflektere over spørgsmålene og svare på uddybende spørgsmål. Dette giver samtidig mulighed for at medarbejderne kan få præciseret og uddybet nogle af gæsternes svar, så der både opnås et kvalitativt og kvantitativt output. Disse læringer er brugbare i forhold til næste gang, der skal planlægges et forløb med idéburet – fx kan der tilknyttes en kontaktperson, der kan guide gæsterne og opsamle supplerende input fra en bredere skare af besøgende.

IMG_9548 (2)

IMG_9553 (2)

Afslutning
Her ved afslutningen af projektperioden får Zoologisk Have overdraget et samlet katalog med de idéer, der er blevet udviklet undervejs. Vi har erfaret, hvor vigtigt det er, at der i en idékultur som Zoos tages højde for både forskellige typer af samarbejder omkring udviklingen af projekter. Derudover er fleksibiliteten og tilgængeligheden i værktøjerne og metoderne vigtig i forhold til at kunne springe på den bølge af aktiviteter, der udspiller sig netop nu. En idékultur er ikke noget, der opstår fra den ene dag til den anden – den har fået lov at vokse langsomt og er dermed blevet en naturlig del af hverdagen og arbejdsgangene i Zoo. På samme måde overlader vi nu vores designløsninger, så de kan få lov at indlejre sig og blive en naturlig del af idékulturen. Vi er spændte på at se, hvordan det udvikler sig.