Udvikling og produktion af værktøjer

I fælleskab havde vi nu lagt os fast på to værktøjer; et dagligt og et periodisk. Herefter tog vi fat på udfærdigelsen af disse, hvor vi med opsmøgede ærmer tegnede, rettede, slettede, modificerede, justerede samt klippede og klistrede. Undervejs kvalificerede vi vores modeller hos Zoo – og da vi var nået til et produkt som både Zoo og vi kunne stå inde for, blev vores to værktøjer sat i produktion. I de følgende afsnit uddyber vi vores refleksioner, overvejelser og argumenter for Pixibogen og Idéburet.

IMG_9279 (2)
IMG_9394 (2)
Pixibogen

Som dagligt værktøj havde vi besluttet at producere en pixibog med personaer, der kan repræsentere de mest centrale besøgende i Zoo. De fleste genkender pixibogen fra godnathistorie-seancer i barndommen – det er det kvadratiske format med en simpel fortælling. Fordelen ved dette format er overskueligheden og formatets præcise og begrænsede indhold, hvilket gør den tilgængelig og brugbar i idéprocesserne.

Pixibogen, som vi kalder ”PerZOOnaer – lær vores gæster at kende”, beskriver seks typiske besøgsforløb for seks kernebrugere af Zoo. Personaerne er baseret på målgruppeundersøgelser foretaget af Zoo samt interviews med udvalgte medarbejdere. Personaerne har hver især forskellige dagsordner og behov, der afdækkes på deres rejse rundt i Zoo.

IMG_9719

Formålet med personaerne er at give medarbejderne i Zoo en malende beskrivelse af, hvem deres gæster er og hvilke behov, ønsker og drømme de har, når de besøger Zoo. Personaerne beskriver således et spektrum af behov, som Zoos medarbejdere kan tage med i deres idéudvikling og -kvalificering. De små narrativer skal øge de ansattes bevidste inddragelse af de besøgendes behov, når de laver nye tiltag i Zoo.

For at øge brugbarheden ved pixi-designet skabte vi en løsning med et folde system, hvor det længere narrativ kan foldes op og i alt efter, hvordan pixi’en skal bruges. De første gange redskabet tages i brug, kan man således folde klapperne i bogen ud og læse den detaljerede beskrivelse af de enkelte personaer. Når klapperne er foldet ind formidles personaerne i kortere statements og beskrivelser. Det er vores intention, at de ansatte på sigt har fået så godt et indblik i fortællingerne, at de gennem illustrationerne og de korte statements bliver i stand til at indtænke og tage højde for gæsternes behov i de enkelte projekter samt identificere hvor der er huller og uudnyttet potentiale.

IMG_4109

 

Idéburet

Ambitionen med vores pluspartnerskab har været at arbejde videre med den eksisterende idékultur og invitere gæsterne til at deltage aktivt i idéudviklingen og –kvalificeringen. Som periodisk værktøj har vi udviklet et Idébur, der er en fysisk udbygning af den eksisterende idékultur hos Zoo. Idéburet skaber en fysisk ramme i haven for inddragelse af gæsterne, når Zoo har brug for nye input og kvalificering af udvalgte projekter. Det er således et værktøj, der kan benyttes efter behov, men kræver en større koordinering og organisering end de daglige værktøjer som fx pixibogen.

IMG_9531 IMG_9534

En pensioneret skibscontainer mimer et bur, der fyldes med brugerinddragende aktiviteter og spørgsmål – indhold som skal facilitere en dialog mellem gæsterne og medarbejderne i Zoo.

Vi tog udgangspunkt i en aktuel case i Zoo, nemlig anlægningen af en ny legeplads. Dette projekt gav mulighed for at invitere gæsterne til at tage stilling til, hvor i Zoo de savnede en ”pause”, hvilken type pause de savnede og hvor de savner forskellige boder, der eksempelvis sælger kaffe, frugt, is osv. Rustet med disse spørgsmål indfanget gennem interviews med Zoos projektgruppe gav vi dem form som lege i containeren.

IMG_9522

IMG_9524

IMG_9525

De inddragende designløsninger i Idéburet er udformet således, at Zoo på en let måde selv kan samle op på de indkomne tilbagemeldinger og ligeledes opdatere og udvælge nye spørgsmål til Idéburet afhængig af de aktuelle problemstillinger i Haven, og hvilke spørgsmål de savner at få svar på.

Derudover findes der nu et samlet idékatalog med metoder og værktøjer, som Zoo kan udvælge fra og tage i brug, alt efter hvordan og hvornår gæsterne skal inddrages.